آنچه که واضح و مشخص است غمگین بودن قسمت نهم است که حتی باعث شده گرگ نیکترو که تهیه کننده و گریمور اصلی سریال است به گریه بیفتد.

 

او در این مورد به EW گفت :

 

“فکر کنم این یکی از بهترین قسمت هایی از سریال باشه که تا حالا ساختیم. وقتی اولین برش این قسمت رو نگاه کردم برای ۲۰ دقیقه اشک میریختم. من این قسمت رو با قسمتی که تایریس کشته شد مقایسه میکنم.”