شبکه ی AMC اعلام کرد که قسمت نهم فصل هشتم چند دقیقه است.

 

این قسمت که در آن بالاخره کارل با سرنوشتش رو به رو می شود ۸۲ دقیقه خواهد بود.

 

البته ۸۲ دقیقه شامل تبلیغات شبکه نیز می شود و زمان مفید این قسمت بین ۵۰ تا ۶۰ دقیقه است.

 

تنها ۱۱ روز تا شروع نیم فصل دوم فصل هشتم باقی مانده است.