بعد از پایان قسمت ششم هنوز هم خبری از گلن نیست و مشخص نیست دقیق چه اتفاقی براش افتاده.

قسمت ششم که ۱۵ نوامبر پخش شد ۱۲٫۸۷ میلیون بیننده داشت که ۸٫۳ نفر از ین بینندگان بین ۱۸ تا ۴۹ سال سن بودند.

این قسمت در برابر قسمت قبلی که ۱۲٫۴۴ میلیون بیننده داشت شاهد افزایش ۴۳۰ هزار نفری بینندگان خود بود اما نسبت به قسمت ششم فصل پنجم که پارسال ۱۶ نوامبر پخش شد مشخصا با کاهش آمار بیننده همراه بود.