قسمت سوم بازی میشون با عنوان “What We Deserve” روز بیست و ششم آوریل منتشر شد.

 

این قسمت که قسمت پایانی نیز هست برای PC/Mac ، Xbox One ، PS4 ، Xbox ۳۶۰ ، PS3 و Mobile منتشر شده است.

 

این قسمت ، قسمت سوم مینی سریال هست و نشان دهنده ی این است که میشون نمیتونه با اتفاقات حاضر و گذشته کنار بیاد.او سعی میکنه یه خانواده ی بی گناه رو نجات بده اما نورما و مونرو دارن نزدیک میشن.وقتی خطرات نزدیک میشن و روح دخترانی که رها کرد منتظر او میمونن ، انتخاباتی که شما میکنید معلوم میکنه کی زنده میمونه و کی میمیره  و در آخر خواهید فهمید که رستاخیز واقعی در یک دنیای آخرالزمانی یعنی چه!