شاید خیلی ها در فصل هفتم احساس کردند که سریال از شخصیت ریک گرایمز دور شده و روی نگان بیشتر تمرکز کرده است.

 

اما در فصل هشتم و قسمت ۱۰۰ سریال کاملا مشخص می شود که شخصیت اصلی سریال ، ریک است ، نه نگان…

 

گرگ نیکترو درباره ی این موضوع گفت :

 

“ما فصل هشتم رو با یه تصویر نزدیک از ریک گرایمز شروع می کنیم و به زودی می فهمیم که او کسیه که بر سریال غالبه ، نه نگان.”