ما در پرومو نگان را بر سر میز شام در خانه ی  ریک دیدیم،چه اتفاقی افتاده؟ نگان و کارل با هم اسپاگتی و بیسکوئیت درست کرده اند.

 

برای کارول و مورگان چه اتفاقی می افتد؟

 

مورگان با مقداری غذا به خانه ی کارول بازمی گردد. در حالی که کارول سعی دارد بیرونش کند،ریچارد منابع بیشتری را برای او نشان می دهد. او می خواهد در مورد موقعیت ناجیان با کارول و مورگان گفتگو کند.

 

آیا دریل موفق به فرار می شود؟

 

بله. او با آن یادداشت رمزآلود از سلول خارج می شود. او از برخی ناجیان فرار کرده و یواشکی به خانه دوییت برای تعویض لباس می رود. او در فرار با جو کپله رو به رو شده و در نهایت او را می کشد. در آخر او موفق می شود از آنجا خارج شده و عیسی را می بیند که در حال استارت زدن موتور است. آنها از دروازه ای که جو محافظش بود با موتور خارج می شوند.

 

برای ریک و آرون در جنگل چه اتفاقی می افتد؟ انها در نهایت بعد از لحظات پر تنش و حساسی در بین واکرهای شناور دارند چیزهایی را می یابند. با اینکه نمی دانیم چه کسی اما چکمه هایی را می بینیم که به دنبال آنها می رود.

 

میشون به خانه می رسد؟

 

بله. او اجازه می دهد ایزابل برود وقتی جای مخفی گاه را نشان می دهد. غروب به خانه بازگشته ریک را در زیرزمینی مورگان ساخته پیدا می کند. او توضیح می دهد چرا با آنها نرفته و آنها نیاز دارند با نگان بجنگند. با کمال شگفتی ریک موافق است.

 

رزیتا گلوله هایی که یوجین برایش ساخته استفاده می کند؟

 

بله اما به جایش لوسیل را ملاقات می کند. برای مجازات نگان به آرات می گوید یک نفر را بکشد و او به صورت اولیویا شلیک می کند. بعد یوجین اذعان می کند او گلوله را ساخته است، نگان وقتی ناجیان الکساندریا را ترک می کنند یوجین را با خود می برد.

ادامه دارد…