به یاد دارید که بث در فصل پنجم مدت کوتاهی پس از پیدا شدن کشته شد؟

 

فصل ششم هم ممکن است یک وضعیتی مشابه داشته باشد.

 

گلن از قسمت سوم خبری ازش نیست و با حرفه ای گری عوامل سریال طوری وانمود شد که انگار مرده ، ولی در واقع کاملا مشخص شده که زنده ست و در قسمت هفتم ما شاهد حضور دوباره ش در سریال هستیم.

 

کسانی که کمیک رو خوندن میدونن که گلن به طرز وحشتناکی به دست نگان کشته میشه و شاید این فقط یک بازگشت موقت برای گلن باشه.

 

بث نیز بعد از مرگش به ضرب گلوله به بینندگان شوک بزرگی وارد کرد و اون ها رو در غم فرو برد.

 

یا حتی میشه در این بین از سوفیا نام برد که بعد از ناپدید شدنش ، مرده به سریال بازگشت!!!

 

آیا قرار است گلن سرنوشتی همچون سرنوشت بث و سوفیا داشته باشد؟!