TWD 1008 GP 0612 0535 RT

طبق گفته ی آنجلا کانگ، در نیم فصل دوم و قبل از خروج میشون، او به فردی کمک می کند که مقداری شخصیت پیچیده ای دارد.

او توضیح داد :

“خب، میخوام بگم که بخشی از داستان میشون برای این فصل باقی مونده، اما با اینحال اون قراره از سریال خارج بشه. ما فکر کردیم که جالب میشه اگه تو این مقطع از داستان میشون، در مورد تصمیم گیری او برای کمک به فردی که مقداری شخصیت پیچیده ای دارد بگیم. هنوزم تو این فصل داستان هایی از میشون برای گفتن وجود داره، همچنین اون با قضیه ی مرگ صدیق دست و پنجه نرم میکنه.”