the walking dead rick grimes andrew lincoln 1251231

در حالیکه سریال مردگان متحرک در درسته بندی TV-MA قرار دارد، اما فیلم ریک گرایمز در دسته بندی R Rated قرار گرفته که یعنی این فیلم دارای صحنه های خشونت آمیز، بد زبانی، استفاده از مواد مخدر یا برهنگی است.