سریال مردگان متحرک برای یک سال دیگر در الکساندریا فیلمبرداری می شود.

 

میشون ، ریک گرایمز ، دریل دیکسون و بقیه ی بازماندگان به علاوه ی تازه واردان یعنی نگان و عیسی قرار است حداقل یک سال دیگر در الکساندریا بمانند.

 

شورای شهر Senoia که منطقه ی الکساندریای سریال نیز در آن واقع است به اتفاق اکثر آرا مجوز فیلمبرداری این سریال رو تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶ تمدید کرد.

 

این یک فرصت برای شهر کوچک Senoia است که به یک مکان توریستی تبدیل شود.آمدن مردم از سراسر آمریکا برای دیدن منطقه ی الکساندریا به این شهر باعث رونق کسب و کار در این شهر می شود.

 

پس کسانی که معتقد بودند الکساندریا به زودی از بین می رود باید نظرشونو عوض کنند.