0x0

 

درباره علت شیوع بیماری، بارها و بارها حرف زده شده. رابرت کرکمن بارها اعلام کرده که سریال درباره بقاست، و بحث های علمی درباره درمان ویروس زامبی، در آن جایگاهی ندارد. به علاوه ما نحوه کارکرد ویروس را میدانیم. دکتر جنر در سی دی سی در فصل اول نحوه اثرگذاری ویروس را برای ما توضیح داد.

اما با بزرگتر شدن دنیای واکینگ دد، و در یکی از شهرهای کامن ولث، ما شاهد آزمایش هایی روی زامبی ها بودیم. درست است که خیلی سربسته و کوتاه نشان داده شد، اما آیا این به این معناست که در سایر شهرهای جمهوری مدنی هم آزمایش های مشابه انجام میپذیرد؟ و آیا شاهد چنین آزمایش هایی در کامن ولث در فصل یازدهم هستیم؟ به خصوص حالا که یوجین پورتر هم به جمع دانشمندان کامن ولث اضافه شده.