شخصیت های ترس از مردگان متحرک در فصل چهارم به سمت تگزاس حرکت خواهند کرد.

 

گقته می شود ورزشگاه بیس بال Dell Diamond یکی از مکان های اصلی فصل چهارم سریال خواهد بود.

 

حرکت شخصیت ها به سمت تگزاس می تواند نوید حضور آبراهام در این سریال را بدهد.

 

فصل چهارم این سریال بهار سال ۱۳۹۷ از شبکه ی AMC پخش خواهد شد.