وقتی که فصل هشتم شروع بشه یک چالش در مقابل الکساندریا ، هیلتاپ و کینگدام وجود داره و اون شکست دادن ناجی هاست.

 

اسکات گیمپل تهیه کننده ی سریال در مصاحبه با EW توضیح میده که چرا فکر میکنه فصل هشتم فوق العاده خطرناک تر از همیشه ست :

 

“این یه واقعیته که روایت فصل هفتم به یک درگیری بسیار شدید در فصل هشتم تبدیل میشه. قراره که ساختار و داستان سریال رو بیشتر از قبل سرعت ببخشیم و خطرناک تر کنیم. دور داستان تغییر داده میشه و داستان های کوچکی رو هم در کنار داستان اصلی روایت می کنیم. همه چیز قراره حرکت کنه و دیگه قسمت هایی با حضور تعداد کمی از شخصیت ها نداریم.”

 

طبق این صحبت ها میشه فهمید که فصل هشتم با سرعت زیادی جلو میره و دیگه از این خبری نیست که هر قسمت به یک جامعه یا تعداد کمی از شخصیت ها بپردازه.