مجموعه ای از بانوی گرانبهای نگان یعنی لوسیل در کامیک کان سن دیگو در معرض فروش قرار گرفت.دو نوع لوسیل فروخته شد که نوع اول با اندازه ی کامل ۳۴ اینچی و نوع دوم با ۴ اینچ برای دسته کلید ساخته شده بود.

 

قیمت نوع اول ۴۰$ و قیمت نوع دوم ۱۰$ بود.این محصولات همه ساخت شرکت Skybound هستند.