TWD_614_GP_1020_0131-RT

Amc اعلام کرده است که فاینال فصل ۶ سریال واکینگ دد ۹۰ دقیقه خواهد بود. همچنین کل فصل ۶ در یک ماراتن همان روز تا شروع فاینال پخش خواهد شد. پس آنهایی که فصل ۶ را از دست داده اند می توانند آن را یک جا ببیند. شما دو گزینه برای اینکار پیش رو دارید. اگر شما یک جغد شب هستید، می توانید ماراتن خود را از شنبه شب یعنی دوم آوریل شروع کنید. یعنی از ساعت ۸ شب تا ۴ صبح. ماراتن بعدی ساعت ۵ و از قسمت اول شروع می شود و تا فاینال ادامه دارد.