ستاره ی موسیقی پاپ دمی لواتو توسط ستارگان واکینگ دد اندرو لینکن و نورمن ریداس غافل گیر شد. بازیگران واکینگ دد در یک ویدئو روز تولد این ستاره را تبریک گفتند که در ادامه می توانید آن را مشاهده نمایید.

 

[aparat id=”Pb3yq”]

دانلود