the walking dead jesus dead 1150024

عیسی می تواند بعد از مرگش به عنوان واکر دوباره سرپا شود.

تام پین بازیگ این نقش درباره ی احتمال رخ دادن این احتمال گفت :

“نه، ولی هنوزم ممکنه اتفاق بیفته. شما ممکنه در قسمت بعدی ببینید که چقدر خوشحال هستم یا نه. خواهیم دید که چه اتفاقی میفته. ولی چیزی که مشخصه اینه که هنوز هیچکس چاقویی تو سرم فرو نکرده!”