در اینجا شما را دعوت به تماشای عکس های پشت صحنه ی قسمت هشتم همین فصل می کنم.

 

 

the-walking-dead-episode-508-behind-the-scenes-andrew-lincoln-935-1the-walking-dead-episode-508-behind-the-scenes-norman-reedus-gale-hurd-935the-walking-dead-episode-508-behind-the-scenes-andrew-lincoln-emily-kinney-935the-walking-dead-episode-508-behind-the-scenes-lauren-cohan-emily-kinney-935

the-walking-dead-episode-508-behind-the-scenes-andrew-lincoln-935