در این قسمت ما مکالمه ی ازکیل و ریک را خواهیم دید و روشنه که ریک در حال آماده کردن یک ارتشه.اما نکته ی جالب این عکس ها تصویر آخره که در اون یک واکر شبیه به یکی از هیولاهای بازی رزیدنت اویل ۴ رو می بینیم.