این متن حاوی اسپویل های حدسی اسپویلینگ دد فنز از طریق عکس ها و صداهایی است که در موقع فیلمبرداری گرفته یا شنیده اند.

تعدادی از آخرین عکس های فیلمبرداری فصل ۶ واکینگ دد انید را با یک زن و مرد نشان می دهد که کسی قبلا آنها را ندیده است. رابطه ی آنها اینجا معلوم نیست و اسپویلینگ دد فنز مطمئن نیست رابطه ی انید با آنها چیست، اما آنها ایده ای را بیرون داده اند که این یک صحنه ی فلش بک بوده و ما می فهمیم برای خانواده ی انید چه اتفاقی افتاده است.در حال حاضر می دانیم که او یتیم است اما می تونیم برگردیم و ببینیم برای او و خانواده اش چه رخ داده است.

 

[تصویر:  11217521_494594364029040_7639741054146552249_n.jpg]

[تصویر:  11062138_493057297516080_6342889721105609198_n.jpg]

[تصویر:  11050099_494569877364822_6886648383138026519_n.jpg]

 

او در یک ماشین که همه جایش را خون پوشانده با یک زن و مرد است. انید فریاد می زند که “اونا اومدن” و والکرها به ماشین حمله می کنند. مجموع اتفاقات و عکس ها نشان می دهد که داستان فلش بک برای انید است. اگر اینطور باشد او کاراکتر بزرگتری در فصل خواهد بود. او می تواند چه داستانی فراهم کند؟