دقایقی پیش چندین عکس از قسمت اول فصل ششم سریال پخش شده که میتونید اونا رو در زیر تماشا کنید:

twd-601-gp-0504-0328-153714

the-walking-dead-season-6-premiere-gallery-153778

twd-601-gp-0504-0167-153712

twd-601-gp-0504-0098-153711

twd-fl-gp-8715-153710

twd-601-gp-0506-0162-153709

twd-601-gp-0504-0184-153708

Walker - The Walking Dead _ Season 6, Episode 1 - Photo Credit: Gene Page/AMC

twd-601-gp-0514-0590-153706

twd-601-gp-0511-0159-153705

twd-601-gp-0508-0231-153704

twd-601-gp-0506-0284-153703

Walkers - The Walking Dead _ Season 6, Episode 1 - Photo Credit: Gene Page/AMC

twd-601-gp-0505-0052-153701