عنوان : The Day Will Come When You Won’t Be – روزی خواهد آمد که دیگه نیستی

 

خلاصه داستان : فصل گذشته با زانو زدن بی اراده ی ریک و گروه ما جلوی نگان و گروهش به پایان رسید.نگان چه بر سر آنهایی که همیشه زنده مانده بودند خواهد آورد؟

 

جالبه که بدونید عنوان این قسمت دقیقا دیالوگ دکتر جنر در قسمت پایانی فصل اول به ریک بود.

 

جایی که بعد از اجازه دادن به گروه برای ترک CDC ، ریک گفت : ممنونم و دکتر جنر گفت : The Day Will Come When You Won’t Be – روزی خواهد آمد که دیگه نیستی