100 6

 

عنوان : “۱۰۰”

کارگردان : الکس گارسیا لوپز

خلاصه داستان : “یک شخصیت مرموز برای هدفی در حال جستجو است و مبارزه ای بر سر یک منبع شکل میگیرد!”