Mat4

 

عنوان : “El Matadero – کلمه ای اسپانیایی به معنای کشتارگاه”

 

خلاصه داستان : “آلیشا با یک متحد احتمالی رو به رو می شود. اوفلیا برای بقا مبارزه می کند و نیک از مهارت هایش برای سود استفاده می کند.”