DWB90N7UQAAvwkL

 

عنوان : “افتخار – Honor”

 

خلاصه داستان : “ریک با مشکلات جدید بعد از یک نبرد رو به رو است. همانطور که مبارزه در جوامع دیگر ادامه دارد ، اعضای اصلی با تصمیمات سختی رو به رو می شوند.”