twd morgan 710 1 231776

عنوان : بهترین دوستان جدید

 

خلاصه ی داستان : “در حالی که جستجو برای عضو گم شده ی الکساندریا ادامه دارد ، ریک و گروهش با گروهی مرموز رو به رو می شوند.افراد این گروه با گروه های دیگری که قبلا آمده اند متفاوت هستند.”