twd3 helicopter trailer 1197377

عنوان دومین اسپین آف سریال مردگان متحرک و سومین سریال از این دنیا مشخص شد.

این سریال که قرار است بهار سال 2020 (1399) از شبکه ی AMC پخش شود با عنوان The Walking Dead: World Beyond (مردگان متحرک : جهانی فراتر) شناخته خواهد شد.

این سریال، داستان اولین نسل متولد شده بعد از آخرالزمان زامبی ها را روایت می کند و همچنین داستان یکی از سه جامعه ای است که ریک گرایمز را ربوده اند!