PRC 75571733

در فصل دهم شاهد حضور شخصیت “دانته” از کمیک در سریال خواهیم بود.

آنجلا کانگ در این مورد گفت :

“ما با شخصیت دانته از کمیک ها در سریال دیدار خواهیم کرد. اون مردی سرکش، سریع صحبت، گاهی اوقات جذاب و گاهی اوقات آزار دهنده ست. این شخصیت عاشق مگیه، ولی توی سریال اوضاع کمی متفاوت خواهد بود و این شخصیت نقش مهمی در الکساندریا خواهد داشت. برای همین هم ما در این مورد هیجان زده ایم.”

دانته از جلد 131 به عنوان یکی از اعضای هیلتاپ وارد کمیک می شود و در نهایت با مگی وارد رابطه ی عاشقانه می شود.