جامعه ی مردگان متحرک عزادار یکی از اعضای محبوب خودش شد. آخر هفته ی گذشته صداپیشه ی سریال رندی شل که صدای اون رو با Previously on amc’s the walking dead می شناسیم در اثر حادثه ی چتر بازی در تگزاس در گذشت.

 

این حادثه به خاطر برخورد این چتر باز با چتر باز دیگری در هنگام پرش اتفاق افتاد و متاسفانه هر دو نفر کشته شدند.

 

هر دو چتر باز بارها قبلا با چتر پرش داشتند اما این بار متاسفانه این اتفاق ناگوار رخ داد.

 

رندی شل صداپیشه ی اکثر سریال های شبکه ی AMC از جمله مردگان متحرک ، ترس از مردگان متحرک ، واعظ و…بود.

 

روحش شاد!