TWD 1012 JD 1003 1257 RT

طبق گفته ی سامانتا مورتون بازیگر نقش آلفا، او از قسمت دهم فصل نهم و قسمت دوم فصل دهم بیشتر از همه لذت برده است.

مورتون در این مورد گفت :

“فکر میکنم که صحنه ی مورد علاقه ی من وقتی بود که برای اولین بار به هیلتاپ رفتم و خیلی جدی گفتم ‘من آلفا هستم’. اون روز رو دوست داشتم. روز خوبی برام بود. همچنین فیلمبرداری قسمت دوم که فلش بک بود رو دوست داشتم، چون تونستم برای یک قسمت کامل با گرگ نیکترو کار کنم. اون قسمت کلی چیز از آلفا به ما نشون داد.”