اسپویل

به گزارش اسپویلینگ دد فنز در این قسمت صحنه ای احساسی بین دریل و مگی شکل میگیرد.

 

اسپویلینگ دد در توصیف این صحنه گفت :

 

“بله ، در حالی که اونا به خاطر پنهان شدن از ناجی ها در انبار هستند ، صحبت های احساسی بینشون رد و بدل میشه.دریل شروع به گریه کردن میکنه و میگه مرگ گلن تقصیر او بوده.مگی این صحبت رو رد می کنه و میگه گلن اعتقاد داشته که دریل یکی از با ارزش ترین آدم های این دنیاست.و در آخر مگی و دریل همدیگه رو به آغوش میکشند.”