گلن و مگی یکی از چند چراغ امید در دنیا هستند.اونا از فصل دوم با هم بودند و در خیلی از اتفاقات خطرناک همراه هم جان سالم به در بردند.

 

در پنل مردگان متحرک در کامیک کان دیشب نیویورک استیون یئون و لورن کوهن درباره ی سریال و شخصیت مگی و گلن صحبت هایی داشتند.

 

استیون :

 

“گلن و مگی کلاسیک هستند.اگه شما به شرایط نگاه کنید میتونید استدلال کنید که یکی در خطره ، اما من فکر میکنم گلن و مگی بهترن و عالی ترن وقتی که با هم هستند.”

 

لورن کوهن در ادامه ی صحبت استیون گفت :

 

“ما بسیار ناتوان بودیم وقتی که میدونستیم کسی قراره صدمه ببینه و من هرگز نمیدونم چطور مگی میتونه با شرایط متفاوتی (اگه گلن بمیره) کنار بیاد.فصل هفتم خیلی غیر منتظره ، نامطلوب و بی ثبات خواهد بود.”