همونطور که در تریلر فصل هفتم دیدیم شیوا در فصل هفتم در کنار ازکیل در سریال حضور داره.از رابرت کرکمن سوال شد که این ببر واقعیه یا نه و اون در ابتدا تایید کرد که ببر واقعیه و برای بازیگرها خطرناکه اما در ادامه گفت :

 

“من به اسکات گفتم که قراره برای این موضوع چیکار کنیم؟ اونم خیالمو راحت کرد که قرار نیست از ببر واقعی استفاده کنیم.منم هیجان زده شدم و گفتم :”عالیه ، هیچ ببری در کار نیست و من دیگه میتونم بیام سر صحنه.”اگه قرار بود ببر واقعی باشه من هیچوقت سر صحنه نمیرفتم.هیچ ببر واقعی در سریال نیست و همه ش سحر و جادوئه (کامپیوتری).”

 

اما بعد از این صحبت های کرکمن ، از گرگ نیکترو در این مورد سوال شد و اون گفت که صحبت های کرکمن درسته ولی این کل ماجرا نیست و در بعضی مواقع از ببر واقعی در سریال استفاده شده است.