راس مرکواند پیش از پیوستن به سریال واکینگ دد یکی از طرفداران آن بوده است. او به تازگی در مصاحبه ای با Pop Sugar به شوکه کننده ترین مرگ از نظر او در سریال واکینگ دد اشاره کرده است که در ادامه گفته هایش را می خوانید.

 

“به نظر من مرگ هرشل. واقعا یک مرگ خیلی خیلی شوکه کننده بود. بخاطر دارم که از روی صندلی پریدم چون اون یکی از شخصیت های محبوبم بود. نمی تونستم باور کنم که این اتفاق افتاد. مخصوصا به این شیوه ی غیر منتظره! وقتی که شمشیر پایین اومد من می گفتم “نه نه این اتفاق نمی تونه بیافته.”تصویر ویران کننده ای بود. برای من بیرحمانه ترین مرگ سریال بود.”

 

او در بخش دیگری از صحبت هایش در مورد فصل هفت می گوید:

 

“من فکر میکنم دنیا در حال گسترشه،و در عین حال صادقانه گسترده ترین فصله. کینگدام وارد بازی میشه، البته که ناجیان و جزئیاتشون و داریم و خیلی دور نیست، و گروه های دیگه ای رو هم ملاقات خواهیم کرد.بی نهایت تغییر میکنن.”