با سلام و درود فراوان خدمت همه شما عزیزان برتر از گل و مخصوصا طرفداران دو سریال The Walking Dead و Fear The Walking Dead.

دوستان یه عذرخواهی بزرگ به همتون بدهکارم بابت این تاخیر زیاد بوجود اومده حالم خوب نبود چند روز امروز هم با آمپول سر پا شدم خلاصه اینکه بابت تاخیر معذرت.

دوستانی که قسمت سوم رو ندیدن همین الآن پست رو ترک کنن چون توی مقدمه هم میخوام اسپویل کنم.

خب همه دیدیم که گلن مرد ( پ ن پ زن :-| ) یا اینجور نشون دادن که نشون بدن که مرده، در کل شوک بزرگی بود الآن همه غمگینین میدونم که این کار دله گناه … :-| عجب، خب میگفتم میدونم همه غمگینین منم غمگینم دل و رمقم نمیاد بنویسم و ولی دستم و انگشتام میان :-| خلاصه تا جایی که امکان داشته باشه میخندونمتون تا غمگینیاتون کم شه :-D خلاصه، من اینقدر تایپ میکنم پدر کیبورد در اوردم کیبوردم سالمه، موس خراب شده :-| میترسم با موس زیاد کار کنم کیبورد خراب شه، خلاصه این پست تماما زاییده شده ذهن متوحش بنده است و هیچگونه وجود خارجی ندارد و تمام پست دارای اسپویل از قسمت سوم میباشد.

بخش یک: این قسمت کسی رو سوژه نمیکنیم یه ویدیو براتون آماده کردم ببینین :-D

لینک مستقیم

بخش دوم: شوخی با قسمت پخش شده ( قسمت سوم فصل ششم ) :

خلاصه گلن داره میدووه یا میدوه همون دو میزنه :-| ریک اومد و

خخخخ

:-| بحله چه جای خفنی استپ زدم :-D و خلاصه، ریک و گلن کنار هم وایساده بودن که ناگهان کرم ریزی ام گل کرد :-|

۱

۲

ریک با توبین تماس حاصل کرد جواب نداد توبین، رفتن یه واکر اومد و میشون اومد چپلسک واکر را به درک واصل کرد، پ بقیه کجان؟ :-|

اوهوووووو مثل مور و ملخ ریختن تو جنگل دارن در میرن، دریل با ریک تماس گرفت ژون غان غان :-D دریل میگه بیام کمک ریک میگه نه نیا دریل گفت باش :-| ریک اینا دارن در میرن که نیکلاس خل شد گلن نیکلاس رو به خودش اورد، یه دختره افتاد مچ پاش پیچ خورد، یکی هم داره میگه ریک مارو کشونده اینجا مارو به کشتن بده یکی نیست بگه آخه بزمجه تو یه بچه واکر ببینی تو شلوارت گلاب تو چشتون *** میکنی حالا ادعات میشه :-| میشون جوابشو داد، ریک میخواد با همه حرف بزنه این تیکه مراجعه شود به بخش یک :-D خلاصه همون که ادعاش میشد رو گاز گرفتن :-| گلوش رو گاز گرفتن ریک اومده واکر رو جدا کنه مگه ول میکنه :-| خلاصه جداش کرد و پرچ زد تو سرش، داره زجر کش میشه بدبخت که بعد از چقدر فکر میشون با شمشیرش زد تو سرش، صدای بوق متوقف شد و ریک ازشون جدا شد و دوری دوری دوری و خلاصه رههههه :-| دارن راه میرن چند تا واکر میبینن همه دارن واکرا رو لت و پار میکنن یه بچه با کلتش تیر زد تو پا کچل و در رفت :-| همه واکرا به درک واصل شدن همه وایسادن مثل منگلا نگاه واکرای به درک واصل شده میکنن :-| یه واکر اومد از پشت کمر یکی رو گاز گرفت

میشون واکر

میشون واکر میشود :-|

ژون غان غان :-D دریل: هنوز پنج مایل نشده؟

ابی: چرا حدودا، یکی دو متر اینور اونور ( چه دقیق :-| )

ساشا و ابی

دریل گفت برگردیم، ساشا گفت نمیتونیم جلوت رو بگیریم ولی بدون تو اونا جلو ما رو میگیرن، دریل گفت نه من به شما ایمان دارم رفت :-| یعنی کشته مرده این جاهاییم که استپ میزنم :-D

دریل

من و حاجی یهویی

میشون اینا رسیدن به یه جاده، نگاه جایی که یارو رو گاز گرفتن کرد و اینا و یکم خیلی حرف زدن، رسیدن به یه جایی یکم با هم حرف زدن همه :-| اومدن که برن هیث داشت میرفت طرف دختره که کمکش کنه گلن نامرد از هیث جلو زد رفت کمک دختره اگه به مگی نگفتم :-| هیث هم رفت سراغ کچل، نیکلاس شده راهنماشون خدا بخیر بگذرونه :-| یه کوچه رفتن دیدن واکرا همونی که تیر زد تو پا کچل رو فکر کنم دارن میخورن برگشتن رفتن تو خیابون اومدن برن راست اونا چپ ما :-| دیدن واکر داره میاد برگشتن سمت راست خودشون نه چپ خودشون راست ما ( قاطی کردم :-| ) دیدن باز داره واکر میاد، رفتن تو یه مغازه خلاصه باز یکم خیلی حرف زدن با هم، گلن رفت یه جا نشست، ریک رو میبینیم که زده دنده پنج و داره پرواز میکنه :-|

ریک پرواز

ریک پرواز ۲

رو هوا داره میدوه :-| سه تا واکر دارن یه بنده خدایی رو میخورن که گلن با ریک تماس گرفت و واکرا توجهشون جلب شد :-| ریک مثل اصلیا چاقو در اورد زد تو سر اولی اومد چاقو رو بکشه بیرون چاقو تو سر واکر شکست :-| یه قمه تو سر یه واکر گیر کرده بود قمه رو در اورد زد تو سر واکر دست خودشم برید و زد تو سر اون یکی نفله کرد سه تا رو، از تو جیب این بنده خدا که داشتن میخوردنش هم هرچی داشت برداشت بلند شد روی پاش یکم خورد آش به همین خیال باش رفت به سوی بچه هاش :-| :-D هیث پای یارو که تیر خورده بود رو بست، دختره که مچ پاش پیچ خورده بود گفت ولم کنین برین من سرعتتون رو کم میکنم کچل با خودش گفت دختره داره از خود گذشتگی میکنه من با این سر براقم از خودگذشتگی نکنم خیلی ضایعست.

کچل گفت منم ول کنین، هیث با حرفش به میشون طعنه زد، میشون هم رفت پشت با هیث :-| با هم حرف زدن، چه به هم میان هر دو تا سیاهپوست هر دوتا موهاشون بافته شده ( فکر کنم ) :-D

نیکلاس و گلن رسیدن به یه واکر گلن رفت بزنتش نیکلاس گفت نزن این رفیق منه من ولش کردم من میزنم و رفت زدش :-| تو مغازه واکرا رسیدن به مغازه، ریک رسید به کاروان، کاروانه دیگه :-|

بادکنک

تو مغازه صدا در زدن اومد، میشون رفت در رو باز کرد یه واکر اومد تو قشنگ با شمشیرش گفت ژپلسک واکر رفت اونور خورد تو قفسه افتاد زمین :-| واکرا اومدن سمت مغازه، خلاصه واکرا رو میبینیم در مغازه صف کشیدن انگار دارن یارانه میدن :-| یهو در باز شد و همشون پرت شدن یه طرف

Bodies Down Everywhere

اومدن بیرون و رفتن سمت چپ خودشون چپ ما، نه :-| راست خودشون چپ ما؟ راست ما چپ اونا؟ :-| خلاصه یه طرفی رفتن از اون طرف که نرفتن گله واکرا دارن میان، دختره که مچ پاش خراب بود افتاد و به بقیه گفت برین نمیخواد بیاین کمک و همینجور که افتاده با کلت تیر میزنه به واکرا :-| با عرض پوزش آخه دختره بز یه گله واکر داره میاد طرفت داری تیر میزنی بهشون :-| یه تیر بزن تو سرت خلاص کن خودتو الکی الکی زجر کش شدی رفت بز :-| بقیه در رفتن و گلن و نیکلاس رسیدن به ساختمونی که میخواستن آتیش بزنن، ساختمونه سوخته :-| برگشتن دیدن واکر داره میاد، میشون اینا هم رفتن تو یه کوچه تهش نرده بود اندازه یه دیوار هیث سریع رفت اونور بعدش کچل که میگفت ولم کنین من سرعتتونو کم میکنم مثل قرقی رفت اونور :-| اوه اوه واکرا رسیدن میشون و اون یارو تا نصفه از نرده اومدن بالا پای میشون و یارو رو گرفتن و گلن و نیکلاس هم مسیری که نیکلاس گفته بود رو رفتن و ای تو روحت نیکلاس که مثلا اینجا رو بلدی آدرس کوچه بن بست دادی :-| ته کوچه فنس اومدن رد بشن از فنس که اونور فنس هم پر واکر از اینور هم گله واکر داره میاد :-| اوه اوه وایسادن دارن با تیر واکرا رو میزنن که تیر گلن تموم شد، میشون و اون یارو هم اینور گرفتارن، ما هم اینور استرس :-| اون یارو رو گرفتن کشیدن پایین و همه ریختن سرش :-| میشون هم تونست رد بشه از رو نرده آخیش، اون یارو رو هم دارن میخورن بدبخت رو، و معرفی میکنم هیث بز، میشون بز و کچل بز که مثل بز دارن نگاه میکنن یارو رو میخورن خب بزا یکیتون یه تیر یا حداقل با یه تیزی برنین تو سر بدبخت خلاصش کنین، آخرشم نزدن بزن دیگه :-| بزن نه ها بزن بز ان :-| آها فهمیدم اینا زبون مارو نمیدونن که وایسین با زبون خودشون بگم بهشون.

-بعععععععع، بع بع بع بع، بعععععععععععععععععععععععععععععع :-|

بازم گوش ندادن :-|

-بع بع :-| :-D

اوه اوه گلن و نیکلاس رفتن بالا سطل آشغال، واکرا سعی دارن بگیرنشون، که نیکلاس باز قاط زد خدا رحم کنه :-| گلن هم حنجرشو ترکوند از بس به نیکلاس گفت Look at me، نیکلاس هم که گیج :-| گفت ممنون و کلت گذاشت رو شقیقش سمت راست و تهههههه خون پاچید سمت راست گلن :-| چرا اینجوری شد نمیدونم شاید تیر از اونور سرش که اومده بیرون خون مغزش پاچیده رو اون سمت گلن :-| چه راحت دارم توضیح میدم :silly: :rotfl:

گلن

اوه اوووووووه :-| نیکلاس سنگینیش افتاد رو گلن با هم افتادن وسط واکرا :-| اوه اوه قلب گلن رو جر دادن :cry: روده در اوردن :-| آناتومی بدن گلن تو حلقم :-| روده اش تو قلبشه حتما قلبش تو شکمش، مغزش هم حتما تو خب ولش کن :-| خلاصه از بالا که نشون داد گلن داره خودشو میکشه سکن زیر سطل آشغال، میشون و اینا هم وسط جنگل رسیدن به یه نهر و رد شدن ازش، شوفر ریک هم رسید به همونجایی که گلن گفته بود و با گلن تماس گرفت و گلن جواب نمیده حتما گوش گلن گم شده که نمیشنوه که جواب بده والا از آناتومی گلن هیچی بعید نی :-| این امکان هم هست که گلن رو خورده باشن برای همین جواب نداده باشه :-| احتمالاتم تو حلق رابرت کیرکمن، خلاصه ریک با توبین تماس گرفت دریل جواب داد گفت دارم میام ریک بهش گفت نیا و اینا، ریک نشسته رو صندلی که یه یارو اومد تیر اندازی کرد عه این همونه که مورگان نکشتش :-| ریک پرید رو یارو یکی از پشت ریک رو گرفت بزور ریک رو بلند کرد ریک داره جفتک میپرونه :-|

جفتک ریک

دریل یه ترمز شیک گرفت و صدای ریک میزنه و ریک هم وسط درگیری، ریک با آرنج دو تا زد تو سر یارو، یارو پرت شد و ریک سریع تفنگشو برداشت و ته یه تیر تو سرش

ایش

ایش

برگشت و ته بدون معطلی یه تیر دیگه تو سر اون یکی نه مثل مورگان که جلوش داشتن میکشتن همه رو بعدش فراریشون داد :-| ریک تو آینه دید دو سه نفر کنار ماشینن کلاشینکف ( احتمال ۹۰% :-| ) رو برداشت و ته تهت هته ته تهت هت ته تهت ه ته ته تهت ه تهت هت هت هت هت هته ته زد یعنی زداااااا ترکوند همه رو میشون اینا هم رسیدن، دریل هم برگشت پیش ابی اینا، ریک نشست پشت فرمون هرچی استارت میزنه روشن نمیشه حالا :-| گله واکر اومد سمت ریک و تمام.

 

بخش سوم: عکس، دیالوگ و سکانس هفته:

عکس هفته:

واکر پر حایشه

چه با اشتها هم داره میخوره :-|

دیالوگ هفته:

ریک: مسئله اینجاست، که همه‌شون موفق نمیشن برگردن، سعی کنین نجاتشون بدین، سعی خودتون رو بکنین، ولی اگه نتونستن پا به پای شما بیان، نمیخواد واسشون وایستین.

سکانس هفته:

درگیری ریک با گرگ ها.

 

امیدوارم خوشتون اومده باشه، بازم معذرت میخوام بابت تاخیر بوجود اومده، قدر سلامتیتون رو بدونین، قسمت بعدی یه بخش ویژه به شوخی میخوام اضافه کنم پس شوخی با قسمت بعدی رو از دست ندین، جیباتون پر پول، اینترنتتون پر سرعت و نامحدود، در پناه حق.