سلام

خوب به عنوان اولین پستم می خواهم ترولینگ سریال آغاز کنم و در این راه سخت از ایزد منان یاری می طلبم :d

خوب شروع می کنیم :

 

thewalkingmemes.com 45 1382036608

حال گیری !

.

.

.

The Woodbury crew sure is consistent...

از عجایب فرماندار

.

.

.

.

Glenn's logic.

اندر حوالات گلن !

.

.

.

.

So hungry...

به خدا من کره ای هستم !!!

خوب امیدوارم خوشتون اومده باشه ! ;-)