وقتی که فصل سوم ترس از مردگان متحرک شروع بشه ، یکی از شخصیت های اصلی از سریال حذف خواهد شد.

 

دیو اریکسون تهیه کننده ی سریال در این مورد گفت :

 

“من فکر میکنم که ما انجامش دادیم. یک راه معمولی در مورد مرگ یکی از شخصیت های اصلی وجود داره. ما میتونیم قبولش کنیم. وقتی که مردم ببینن خودشون منظورم رو متوجه میشن. شخصیت ها هم اکنون در آخر زمان هستن و خشونت وجود داره. بنابراین باید لحظاتی وجود داشته باشه که برای همه نامطلوب باشه. این تاثیر بسیار عمیقی روی شخصیت های دیگه میزاره. مرگ این شخصیت لحظه ای محوریه که باقی فصل رو رقم میزنه.”

 

بر اساس این توضیحات میشه گفت که مرگ نیک و مدیسون دور از احتمال به نظر میرسه چون بار سریال بیشتر روی دوش این دو نفره. لوسیانا آنچنان شخصیت اصلی محسوب نمیشه. پس احتمالا یکی از بین آلیشا و تراویس این فرد خواهد بود.