خوب همان طور که میدانید، سری The Walking Dead تنها محدود به سریال ها نمی شود، TWD دارای کتاب های مصور(کامیک) و همچنین بازی نیز است!
این مطلب صرفا برای آشنایی شما با شخصیت ها در بازی، فیلم و کامیک بوده و امیدوارم از آن لذت ببرید.

 

شخصیت های کامیک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Rick Grimes

Rick 128 (2)

  Carl Grimes

Iss127.CarlBox

 

Andrea

Iss128.AndreaBox

Michonne

Iss126.MichonneBox1

Paul Monroe

Jesus127

Ezekiel

EzekielBanny

Maggie Greene

Iss126.MaggieBox

Sophia

Iss123.SophiaBox

Eugene Porter

Eugene 127

Heath

Heathcrop

Dwight

Dwight 126 white removed

Negan

Iss129.NeganBox

امید وارم لذت برده باشید.

اگر مطلب قبلی مرتبط با شخصیت ها را نخوانده اید به شما پیشنهاد میکنم اینجا کلیک کنید.