the walking dead world beyond rick grimes 1240245

طبق گفته ی اسکات گیمپل این فرصت و شانس وجود دارد که شخصیت هایی از سریال های دیگر دنیای مردگان متحرک در اسپین آف World Beyond ظاهر شوند.

گیمپل در این مورد گفت :

“قطعا فرصت و شانسشیه وجود داره. من میگم چیزی هست که ما در حال کار روی اون هستیم که یه جورایی دارای برخی از عناصر کراس آور هستش، اما واقعا یه شانس وجود داره. یه داستان پرت و دور افتاده وجود داره که حتی در مورد کسی که روش کار میکنه چیز زیادی نمیگم، چون گفتنش سوالات دیگه ای رو به وجود میاره. اما برنامه هایی وجود داره.”