the walking dead characters 1238383

شخصیت های مخلف مردگان متحرک، چه زنده و چه مرده، در اسپین آف جدید Tales of the Walking Dead حضور خواهند داشت. گفته میشود این اسپین آف شامل قسمت هایی است که بر روی گذشته یا تجربیات شخصیت های مختلف متمرکز شده است.

اسکات گیمپل در رابطه با این اسپین آف توضیح داد :

“برای Tales of the Walking Dead، خیلی ممکنه که با شخصیت های سریال به طور متناوب ادامه بدیم. ما قراره داستان بزرگی رو که میخوایم باهاش سر و کله بزنیم رو تحقق ببخشیم. از برخی جهات قراره یه کم متفاوت از اونچه که در ابتدا برنامه ریزی شده بود باشه، اما به طور بالقوه از اون غنی تر خواهد بود.”