در این پست قصد داریم تعداد واکرها و انسان هایی که توسط شخصیت های سریال در فصل هفتم کشته شدند رو مشخص کنیم.

 

نگان : ۲۳ واکر – ۳ انسان

ریک : ۱۴ واکر

عیسی : ۱۲ واکر

تارا : ۱۱ واکر

ساشا : ۸ واکر

مگی : ۷ واکر

سیندی (اوشن ساید) : ۷ واکر

رزیتا : ۵ واکر

مورگان : ۴ واکر

هیث : ۴ واکر

میشون : ۳ واکر – ۱ انسان

دوایت : ۲ واکر – ۱ انسان

کارل : ۱ واکر – ۲ انسان

ازکیل : ۱ واکر

کارول : ۱ واکر

دریل : ۱ انسان

آرات : ۱ انسان

 

همونطور که می بینید خشونت نگان بیشتر از شخصیت های دیگه بوده و باید دید در نیم فصل دوم چه اتفاقاتی خواهد افتاد.