به لطف اسپویلینگ دد فنز زمان حضور چندتا از شخصیت ها در فصل هفتم بر روی صفحه نمایش مشخص شده است.

 

پنج شخصیتی که زمان بیشتری در فصل هفتم رو به خودشون اختصاص دادند :

 

۱- ریک : ۱۱۲ دقیقه

۲- نگان : ۱۱۰ دقیقه

۳- کارل : ۶۳ دقیقه

۴- دریل : ۴۸ دقیقه

۵- تارا : ۴۶ دقیقه

 

همچنین در پایین این فهرست گابریل با ۱۰ دقیقه ، عیسی با ۱۵ دقیقه ، ایند با ۱۶ دقیقه ، مورگان با ۲۶ دقیقه و یوجین با ۲۷ دقیقه قرار گرفته اند.