the walking dead axel lew temple carol melissa mcbride 1220601

شخصیت اکسل که یکی از پنج زندانی داخل زندان در فصل سوم بود و در نهایت در حمله ی ناگهانی فرماندار به زندان کشته شد، در ابتدا قرار بود یک قاتل سریالی باشد که بث را سلاخی می کند.

لو تامپل بازیگر این نقش در ارتباط با این موضوع گفت :

“من اولش به عنوان یه قاتل سریالی به سریال پیوستم، اما بعدش یه یادداشت از سازنده ها بهم رسید که گفته بود این موضوع تغییر کرده چون به شدت تیره و تاریک بود. یه قسمتی بود که قرار بود با بث به جنگل برم و اونجا سلاخیش کنم، ولی در نهایت هیچکدوم از این کارها رو انجام ندادیم.”