در فصل ششم دیدیم که نیکلاس همراه گلن بین صدها واکر گرفتار شد و در نهایت بعد از گفتن کلمه ی “ممنونم” یه گلوله به سر خودش شلیک کرد و همراه گلن بین واکرها افتاد.در ابتدا به نظر رسید که گلن کشته شده ولی بعد مشخص شد که بدن نیکلاس مانع از کشته شدن گلن به دست واکرها شده بود.

 

خیلی ها معتقدن که نیکلاس با اون کارش باعث شد جان گلن به خطر بیفته ولی استیون یئون اعتقاد دیگه ای داره :

 

“شاید نیکلاس میخواست خودش رو برای نجات گلن قربانی کنه و میخواست با اینکارش حواس واکرها رو پرت کنه و همین کار نیکلاس باعث شد که گلن زیر زباله دانی پنهان بشه.شاید نیکلاس یه قهرمان بود.”

 

گیل آن هارد تهیه کننده سریال هم راجع به این موضوع گفت :

 

“من تمایل دارم وقتی به یه لیوان نگاه میکنم نیمه ی پر اون رو ببینم.من میخوام باور کنم که آخرین اقدام نیکلاس قهرمانانه بود نه بزدلانه.”