twd season 9 rick 1140241

آنجلا کانگ می گوید که ریک گرایمز قطعا در فصل نهم از سریال خارج می شود اما ممکن است دوباره به آن برگردد.

او در این مورد گفت :

“اون قطعا تو این فصل از سریال میره. اما کی میدونه چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ ما همیشه اندرو عزیز رو دوست داریم و از اونجایی که چندین بار پرش زمانی داشتیم هیچوقت نمیدونید که چه اتفاقی ممکنه رخ بده.”

گفته می شود که ریک در نیم فصل اول فصل نهم از سریال خارج می شود.