سونیکا مارتین گرین در برنامه ی Talking Dead در مورد قسمت پایانی و مرگ ساشا گفت :

 

“اون احساس خیلی درست و کاملی بود.برام خیلی شاعرانه بود وقتی فهمیدم که چطوری قراره ساشا کشته بشه چون احساس کردم که یه پایان مناسب برای داستان من بود.”

 

کریس هاردویک گفت که اینکه ساشا خودش رو به یه سلاح برای نابودی نگان تبدیل کرده بسیار جذاب بوده.سونیکا در پاسخ گفت :

 

“منم اینطور فکر میکنم.ساشا حتی بعد از مرگش هم مثل یه جنگجو عمل کرد.اون هنوزم در حال مبارزه بود چون هدفی داشت که بهش وحی شده بود.”