اگر شما دلتنگ ساشا شده اید ، احتمالا در این زمینه تنها نیستید. سازندگان سریال نیز بسیار او را دوست داشتند.

 

در واقع در ابتدا سونیکا مارتین گرین برای نقش میشون تست داد اما در نهایت شخصیت ساشا را برای بازی سونیکا در سریال خلق کردند.

 

وقتی دانای گوریرا شخصیت میشون را به دست گرفت ، سازندگان می خواستند حتما با سونیکا مارتین گرین هم کار کنند ، برای همین شخصیت ساشا را مانند دریل که در کمیک نیست خلق کردند.

 

اما در نهایت ساشا در فصل هفتم از سریال حذف شد و هنوز میشون در سریال حضور دارد.