اسکات گیمپل به شایعات هواداران درباره ی تریلر فصل هشتم واکنش نشان داد.

 

در تریلر فصل هشتم دیدیم که ریک با ریش های سفیدتر از همیشه از خواب بیدار شد و خیلی ها گمان می کنند که ریک از کما بیرون آمده و تمام اتفاقات سریال خواب بوده است.

 

اما اسکات گیمپل وجود چنین سناریویی را رد کرد :

 

“اون قرار نیست از کما بیدار بشه. پدر رابرت کرکمن تریلر فصل هشتم رو دیده بود و میگفت مردم فکر میکنن اون قراره از کما بیدار بشه. اما باید بگم که اون بیدار شدن از کما نبود. هیچ کمایی در کار نیست.”