همانطور که قول داده بودم،این هفته هم یکی دیگر از سری های عکس های فان و خنده دار را برایتان آماده کرده ام که امیدوارم از آن ها راضی باشید.

 

 

 

 

 

1417544394764

چیزی که واقعا نوشته: don’t open.dead inside

اما چیزی که ریک می خونه: !don’t dead.open inside

 

 

 

 

 

1417544536174

سیر تکامل  کارول از فصل 1 تا 10!

 

 

 

 

 

1417622705732

شباهت را در یاب!

 

 

 

 

 

1417622128334

و باز هم شباهت را در یاب!

 

 

 

 

 

1417544994641

 

 

 

 

 

 

 

1417544452952

اینطوری که بث داره پیش میره،در فصل 6 صورتش اینطوری میشه!

 

 

 

 

 

 

 

1417622586694

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1417624958485

مدل جدیده آقای نورمن؟!

 

 

 

 

 

 

 

Credit to @saiyans_and_walkers #the #walking #dead #twd #thewalk.jpg

مردگان متحرک ترولی!

 

 

 

 

 

 

 

 

1417623105706

کلاس درس کارول!

 

 

 

 

 

 

 

1417625023940

جودیث در فصل 6!

 

 

 

سری سوم هفته ی آینده منتشر خواهد شد.موفق باشید.