این اسباب بازی ها از روی کمیک ساخته شده و تابستان ۲۰۱۶ روانه ی بازار شدند.